Vragen? 0578-769041  |  Privacy- en cookiebeleid

Dagindeling

Globaal ziet de dagindeling er als volgt uit:

  • De meeste kinderen worden 's morgens gebracht, zij kunnen dan vrij spelen. Er is gelegenheid om even rustig afscheid te nemen van uw kind(eren).
  • Kinderen die al vroeg komen kunnen tot 8.30 uur hun zelf meegebrachte boterham eten.
  • Rond 9.30 uur is er een rustmoment met fruit en drinken. Jarigen kunnen dan trakteren.
  • Na het eet-en drinkmoment is er tijd voor vrij spel, iets knutselen, gymen, wandelen of buiten spelen. Ook werken we op dit moment gericht aan een thema.
  • Rond 11.30 uur eten we een brood maaltijd.
  • Tussen 12.00 uur en 13.00 uur gaan de kinderen slapen of (de kinderen die niet meer slapen) spelen.
  • Om ongeveer 15.00 uur zijn de meeste kinderen wakker, drinken we thee of ranja met elkaar en eten een cracker, een koekje, ontbijtkoek of fruit.
  • Er is weer tijd voor spelen, binnen of buiten totdat de kinderen worden opgehaald.
  • Rond 16.45 uur eten we een warme maaltijd met de kinderen die daar gebruik van willen maken, hiervoor word dan een bedrag van € 1,50 per maaltijd per kind.

In deze dagindeling zit een voor de kinderen herkenbare structuur met aandacht voor gezamelijke activiteiten, vrij spel en rustmomenten. Omdat er bij het Korfje geheel flexibele opvang aangeboden wordt, worden kinderen gedurende de hele dag gebracht of opgehaald.

Laatste tweets